Stark Start | XLNT Travel
  • Malmö 040-618 97 70
  • Sundsvall 060 -16 60 20
  • Ö-vik 0660-790 80
  • Umeå 090-15 80 80
  • Skellefteå 0910-21 18 00
  • Grupp 010 - 188 99 40
  • Jourservice 010- 151 01 65

Klimatbidrag med stort hjärta. Från och med den 15 januari började vi att ta ut ett klimatbidrag av våra kunder på 20 kronor per flygresa som våra resenärer gör, max 100 kronor per resa. Efter första veckan kan vi redan konstatera att vi har bidragit med:

750 träd, vilket motsvarar 3 fotbollsplaner  och att 58 bönder får utbildning i agroforestry.  

För 20 kronor så kan vi tillsammans hjälpa människor att komma upp ur fattigdom, skapa bättre förutsättningar för sin familj, få värme och mat på bordet samt utjämna ojämlikheter.

Klimatbidraget skänker vi därför oavkortat till VI-Skogen som hjälper familjer att skapa en ny trygg vardag genom trädplantering. Vi tror på VI-Skogen därför att man arbetar med flera olika trädarter för att kunna optimera hjälpen till familjerna. En del träd växer snabbt på ett år och ger värme och mat. En del träd skyddar mot solens hetta och binder jorden från erosion. En del träd växer långsamt och binder koldioxid över tid.
Läs mer om våran mission HÄR.

Offertförfrågan