Från och med den 13 februari blev det återigen möjligt att ta SJ-tåg norrut från Köpenhamns flygplats Kastrup. Sedan id-kontroller vid resa från Danmark till Sverige infördes i början av förra året har SJ:s norrgående tåg inte stannat på Kastrup eftersom utrymmet på perrongen inte räckt till för både det danska Östersundstågs och SJ:s id-kontroller. Men nu har SJ och det danska tågbolagets DSB kommit överens om att SJ får använda DSB:s id-kontroll på Kastrup.

Share on FacebookShare on LinkedIn