Resekonto

Varför ett resekonto?

XLNT Travel Sweden AB använder sig av resekonto för debitering av våra tjänster. Vi samarbetar med flera olika leverantörer av resekonto. Idén med att ha ett resekonto är att minska administrationen kring affärsresorna och ge ditt företag bättre överblick över resekostnaderna. Dessutom ingår en reseförsäkring och i genomsnitt 40 dagars räntefri kredit och annat som är bra att ha. Alla verksamheter tjänar på att använda ett resekonto, både ekonomiskt och tidsmässigt. Vårt förstahandsval är Diners Club TAC, men givetvis kan vi erbjuda er andra leverantörer om ni så önskar.

Diners Club TAC

Diners Card TAC resekonto erbjuder bland annat:

  • Alla anställdas resor debiteras på ett gemensamt resekonto, inga resekostnader debiteras på företagskorten.
  • Kostnadsfri kompletterande reseförsäkring ingår.
  • Alla resekostnader samlas på en faktura, vilket innebär mindre administration och färre fakturor.
  • Vi samlar alla kostnader per kalendermånad och fakturerar månaden efter. Det betyder i genomsnitt 40 dagars räntefri kredit.
  • Faktureringen anpassas till just ditt företags redovisningsrutiner.
  • Genom att lägga till information om till exempel projekt, avdelning eller kostnadsställe, blir det möjligt att få fakturan sorterad och uppdelad.
  • Fakturan skickas antingen som en pappersfaktura, som en elektronisk faktura (pdf) eller via filöverföring.
  • Förutom köp via ditt företags resebyrå, kan resekontot integreras med direktbokningar hos flera reseleverantörer.

 

 

För mer information: Diners Club TAC

Vill du veta mer om resekonto skicka ett mail till resekonto@xlnttravel.se
Märk med: ”Diners Club TAC resekonto”