Resegaranti

Resegaranti och SRF-medlemskap

XLNT Travel Sweden AB har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet
Resegarantin ska skydda resenärer när bl.a. paketresor ställs in eller avbryts. Garantin ställs till Kammarkollegiet innan företaget börjar marknadsföra eller sälja en resa. Om resorna av någon anledning inte genomförs, oftast på grund av konkurs, kan garantin användas till att ge ersättning åt drabbade resenärer. För att få ersättning ska man ansöka hos Resegarantinämnden.

Läs mer om Kammarkollegiet
Läs mer om resegarantier

XLNT Travel Sweden AB är medlem i SRF
Man bör alltid anlita en resebyrå som är ansluten till Svenska Resebyråföreningen, SRF. Medlemmar i denna förening antas endast om de är finansiellt sunda resebyråföretag som har erfaren och kompetent personal. Ett krav för medlemskap är också att företaget ställt erforderliga resegarantier vilket är tryggt för resenären.

Läs mer om SRF – Svenska Resebyrå Föreningen

Bra att veta

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller:

Paketliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning
Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Utbildningsresor

Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin.Detta gäller även om inkvarteringen är gratis. Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

Paketresor, transporter som sker tillsammans med paketresor så kallade stolsförsäljning, paketreseliknande resor, bestående av transport och inkvartering. Resegarantin gäller både för privatpersoner och företag som köper paketresor. För paketreseliknande resor och stolsförsäljning gäller resegarantin endast för privatpersoner. Tänk på att den som enbart köper en reguljär biljett ej är skyddad av resegarantin.

EG-direktivet som paketresor (90/314/EEG) införs i svensk rätt genom lagen om paketresor och resegarantilagen. Direktivet syftar till att samordna och öka det europeiska konsumentskyddet.

Från och med den 1 augusti 2018 har paketreselagen ändrats. För att läsa mer klicka HÄR. Behöver du ytterligare information gå in på Kammarkollegiets hemsida eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på telefonnummer 08-700 08 00