Försäkringar

Reseförsäkring och avbeställningsskydd

XLNT Travel Sweden AB samarbetar med Europeiska ERV. Du kan endera boka försäkring direkt hos oss eller direkt online på Europeiska ERV.

Reseförsäkring KOMPLETT

En försäkring som är precis som den låter är Reseförsäkring Komplett. Den täcker för det mesta som kan hända på resan och kan tecknas oavsett hur gammal du är. Försäkringen innehåller både ett omfattande grundskydd och det lilla extra. Allt för att ge trygghet oavsett om du drabbas av en försenad golfväska eller blir svårt sjuk och behöver åka ambulansflyg hem till Sverige.

Ingen åldersgräns
Till skillnad från andra reseförsäkringar har Reseförsäkring Komplett ingen åldersgräns vilket betyder att den passar extra bra för resglada seniorer. Du kan välja att teckna försäkringen från första dagen eller så att den tar vid efter hemförsäkringens skydd.

För långa och korta resor
Reseförsäkring Komplett passar både dig som ska åka på en kortare resa och dig som ska vara borta under en längre tid eftersom den kan tecknas upp till ett helt år.

Exempel på vad som ingår:

Sjukvård. Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka ersätter vi kostnader för sjukvård. Kostnader för medicin, resor till och från sjukhus och för akut tandvård ersätter vi också

Förlust av ägodelar. Vi ersätter förlust av personliga ägodelar, kontanter och resehandlingar helt utan självrisk.

Hemtransport. Om du blir sjuk eller skadad och behöver transport hem till Sverige tar vi kostnaden för till exempel ambulansflyg.

Försening. Du får ersättning om ditt flyg eller ditt bagage blir mer än 3 timmar försenat, både på ut- och hemresan.

Anhörigs resa. Om du är allvarligt sjuk eller skadad betalar vi resa, kost och logi för två nära anhöriga så att de kan komma och besöka dig.

 

Grupp- och konferensförsäkring

Dags för företagets årliga kick off, nystart i företaget eller en klassresa? ERVs Reseförsäkring Grupp- och konferens är den kompletta försäkringen som tar hand om det oförutsedda som kan hända under resan. Alla grupp- eller konferensresor ser olika ut beroende på vilka som deltar. Det kan vara ett företag som bjuder in sina kunder, en tjänsteresa med respektive och kanske till och med barn, eller en klassresa. I en grupp med 10 personer är det svårt för gruppledaren att veta vilket försäkringsskydd deltagarna har. Grupp- och konferens reseförsäk-ring gör det enkelt för gruppledaren eftersom den gäller för resor i alla kombinationer. Grupp eller kon-ferens, privat eller i tjänsten spelar ingen roll. Deltagarna behöver ingen annan försäkring – ERV´s försäkring ger ett fullgott skydd.

Konferensgaranti
”Plåster på såren ersättning” till den som är sängliggande och inte kan delta i arrang-emanget.

Sportutrustning
Skadas eller förstörs t ex dina golfklubbor/skidor under transport eller användning kan du hyra likvärdig utrustning på resmålet.


Medföljande och barn
Den kan köpas till medföljande och barn som följer med på resan och barn under 12 år betalar bara halva priset.

Ingen självrisk
Ersättning från första kronan.

Grupprabatt
Om fler än 10 vuxna köper samma försäkring får ni 10 % rabatt.

Hjälp på plats
Med ett unikt nätverk av servicekontor, Euro-Centers, finns vi alltid tillgängliga för dig.

Reseskydd i hemförsäkringen
Visste du att hemförsäkringens reseskydd inte gäller när du reser i tjänsten.

Broschyr – Grupp- och konferensförsäkring
Villkor – Grupp- och konferensförsäkring

Avbeställningsskydd

Avboka och få pengar tillbaka när något oväntat händer. Resor, evenemang, hotellbokningar och biljetter är områden som avbeställningsskyddet täcker in. Kom bara ihåg att försäkringen måste betalas inom två dagar – från det att din resa eller ditt evenemang ska vara betalt. Oväntade saker händer. Barnen blir sjuka, för mycket jobb gör att semestern måste skjutas på,  eller så drabbas resmålet av oroligheter. Det är i sådana situationer som du är glad för att du har ett avbeställningsskydd.

Du får alltid tillbaka pengar så länge du har ett intyg som bekräftar anledningen till din avbokning. Du får tillbaka alla pengarna om något oväntat händer och du kan styrka det med ett intyg från en opartisk person eller myndighet. Som oförutsedd händelse räknas bland annat om du eller en nära anhörig blir sjuk, om du plötsligt måste åka på en tjänsteresa som du inte visste om när du bokade eller om något annat allvarligt händer. Med intyg menar vi exempelvis läkarintyg, intyg från din arbetsgivare eller en länk till UDs webbplats om att de avråder från resor till det land som du hade tänkt resa till..

Avbeställningsskyddet måste köpas när resan/evenemanget ska betalas. Eftersom ditt avbeställningsskydd är kopplat till en särskild resa/evenemang så har du bara två dagar på dig att teckna och betala det – från det att anmälningsavgiften eller depositionen för resan/evenemanget ska vara betalt.

Broschyr – Avbeställningsskydd
Villkor – Avbeställningsskydd