Partners

XLNT Travel Sweden AB är partner till Arrive Agencies

Arrive Agencies är företag i samma koncern som XLNT Travel. Via vårt partnerskap med Arrive Agencies har vi avtalspriser hos en rad olika leverantörer samt möjlighet till en snabbare teknisk utveckling. För våra kunder innebär detta att vi kan erbjuda fördelaktiga priser på både resor och boende, en jourverksamhet utanför kontorstid samt moderna tekniska lösningar.