Hållbarhet

Hållbarhet är nödvändigt

Vi vill utmana affärsresebranschen för en hållbar framtid. Det är ett faktum att vi på jorden står inför stora utmaningar och vi tror att alla måste ta sitt ansvar för en ljusare framtid. För oss innebär hållbarhet flera olika delar: ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande.

 

Ekonomiskt ansvarstagande

För ett långsiktigt bidrag till samhället vill vi alltid göra ekonomiskt försvarbara beslut. För våra kunder, för våra samarbetspartners och för oss. En effektiv och kvalitetssäkrad verksamhet med lönsamhet skapar positiva effekter i hela samhället.

Hand in Hand

Vi har hittils startat 33 nya företag i Afrika via Hand-in-hand.

Miljömässigt ansvarstagande

Det är inte längre osäkert att vi påverkar vår miljö negativt. Vi vet att resor och möten lämnar ett avtryck på vår planet och det vill vi påverka. Vi arbetar aktivt internt och med våra kunder och samarbetspartners för att skapa en grönare affärsresebransch.

Klimatkompensation

Våra kunder kan klimatkompensera sina resor och konferenser i samarbete med Tricorona. Vi är också certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Socialt ansvarstagande

Vi vet alla att många barn runt om i världen lever under usla förhållanden. Allt från svält, krig, fattigdom och misär till misshandel, mobbing och utanförskap. Vi på XLNT Travel vill vara med och ta vårt ansvar för att hjälpa dessa barn. Därför har vi startat upp ett projekt med namnen Child Good och via det projektet kommer vi på olika sätt att bidra till att världens barn ska få en bättre uppväxt.

Child Good

Genom olika stöd och insatser satsar vi på arbetet med att ge barn en bättre och ljusare framtid.

Vi är säkra på att en bra arbetsmiljö och villkor för våra medarbetare ger en högre prestation i alla lägen. Vi vill också ta vårt ansvar för att bidra till vår omvärld. Genom att samverka med utbildningar och stötta bra initiativ i samhället skapar vi tillsammans bra förutsättningar för ett hållbart samhälle.

XLNT Hälsa

Vi ger friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Till skillnad från andra företag har vi valt att lägga upp en hälsoplan tillsammans med varje medarbetare för att skapa större motivation och resultat.