XLNT Travel och ny dataskyddsförordning – GDPR

Inför den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation), som träder i kraft den 25 maj 2018 arbetar XLNT Travel aktivt med att förbereda oss själva, leverantörer, kunder och samarbetspartners för de nya rutiner och krav som kommer att ställas. Vi har kartlagt hur GDPR påverkar vårt, våra samarbetspartners, leverantörers och kunders arbetssätt samt tagit fram en åtgärdsplan för vårt arbete med GDPR.

Åtgärdsplan

 • Utbildning och information till medarbetare.
 • Nulägesanalys samt inventering av system och register.
  Kartläggning av interna rutiner.
 • Kartläggning av externa partners och leverantörer.
 • Nödvändiga anpassningar av tjänster och system utifrån de nya kraven.
  Säkerställa att IT-säkerheten och informationssäkerheten uppfylls enligt dom krav som ställs.
 • Nya personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer, samarbetspartners och kunder.
 • Säkerställa att anpassningar och förändringar som görs leder till att XLNT Travel uppfyller kraven i GDPR.
 • Vi implementerar anpassningar och nya rutiner successivt. Förändringar som kan beröra dig som kund, samarbetspartner eller leverantör kommer att kommuniceras innan den nya lagen träder i kraft.

För mer information angående Dataskyddsförordningen (GDPR):

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

 

För mer information angående hur vi arbetar och behandlar personuppgifter. Välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.